Аудиторская фирма ОЛГА АУДИТ  НОВИНИ КОМПАНІЇ
  НОВИНИ

RSS від ОЛГА АудитАудиторська фірма ОЛГА Аудит - новини законодавства

Про порядок застосування частини шостої статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" щодо розкриття інформації відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності

Ппублічні акціонерні товариства можуть не розкривати інформацію про свою діяльність за 2011 рік на основі міжнародних стандартів фінансової звітності.

Розкриття інформації за 2012 рік публічними акціонерними товариствами має здійснюватись за міжнародними стандартами фінансової звітності.

В той же час, публічні акціонерні товариства, які відповідно до норм законодавства повинні складати проміжну фінансову звітність та відповідно розкривати інформацію, мають, починаючи з фінансової звітності за I квартал 2012 року, подавати її відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.

Відповідно до частини четвертої статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" річна інформація про емітента є відкритою і в обсязі, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, підлягає оприлюдненню емітентом не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним, шляхом:

розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів;

опублікування в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

розміщення на власному веб-сайті.

Професійні учасники фондового ринку, крім тих, що є публічними акціонерними товариствами, складають фінансову звітність та консолідовану фінансова звітність, а також розкривають інформацію про свою діяльність за міжнародними стандартами фінансової звітності починаючи з 1 січня 2013 року.

(Роз’яснення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку«Про порядок застосування частини шостої статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" щодо розкриття інформації відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності» від 09.02.2012 р. N 1)


Вгору
Підписатися на стрічку новин RSS від ОЛГА Аудит

Всі новини


  ПОСЛУГИ
   КОМПАНІЇ

   ПАРТНЕРИ

БИЗНЕС-ИНФОРМ - Internet 
каталог фирм, предприятий, товаров и услуг Украины
Консалтингова група ОЛ.Консалтинг. Аудит, юридичні послуги, консультації, проведення аудиту, звіт, бухгалтерскі послуги, консалтинг, аутсорсинг м. Київ