Аудиторская фирма ОЛГА АУДИТ  НОВИНИ КОМПАНІЇ
  НОВИНИ

RSS від ОЛГА АудитАудиторська фірма ОЛГА Аудит - новини законодавства

Використання електронних вантажних митних декларацій

Порядок здійснення уповноваженими банками контролю за дотриманням резидентами встановлених законодавством України строків розрахунків за експортними, імпортними операціями визначений Інструкцією про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями (далі - Інструкція).

Відповідно до Інструкції одним із документів, що використовується уповноваженими банками для здійснення контролю за експортними, імпортними операціями резидентів, є ВМД (або її копія). При цьому, відповідно до пункту 4.2 розділу 4 Інструкції копії документів (у тому числі, копія ВМД), які необхідні банку для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними операціями його клієнтів, підлягають збереженню у справі клієнта протягом строку, визначеного в Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання.

Електронна ВМД вважається оформленою за наявності внесеної до декларації за допомогою автоматизованої системи митного оформлення відмітки про завершення митного оформлення, засвідченої електронним цифровим підписом посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення. Інформація про оформлення електронної ВМД надсилається декларанту електронним повідомленням, засвідченим електронним цифровим підписом посадової особи митного органу.

На сьогодні Державною митною службою України (далі - Держмитслужба) реалізується пілотний проект з декларування, митного контролю та оформлення товарів із застосуванням електронних ВМД.

Застосування електронного декларування товарів відповідно до законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" і "Про електронний цифровий підпис", а також Концепції створення багатофункціональної комплексної системи "Електронна митниця" (далі - Концепція) базується на використанні електронних документів, у тому числі ВМД, засвідчених електронними цифровими підписами, без подання паперових екземплярів документів.

При цьому, згідно з пунктом 3 розділу I Умов електронного декларування митний орган застосовує електронний цифровий підпис для вчинення правочинів за участю підприємств, унесених до Реєстру підприємств, допущених до електронного декларування (далі - Реєстр підприємств), за наявності у них посилених сертифікатів відкритих ключів та якщо сума податків і зборів (обов'язкових платежів), що підлягають сплаті за електронною ВМД або внесенню як грошова застава під час оформлення документа контролю за переміщенням товарів, не перевищує 1 млн. гривень.

Відповідно до пункту 1 розділу II Умов електронного декларування Держмитслужба здійснює включення підприємств до Реєстру підприємств. Перелік підприємств, що були включені до Реєстру підприємств, зазначено у наказах Держмитслужби від 31.05.2011 N 453 "Про включення підприємств до Реєстру підприємств, допущених до електронного декларування" і від 31.05.2011 N 454 "Про проведення другої фази пілотного проекту з електронного декларування".

До прийняття Національним банком України змін до Інструкції в частині здійснення уповноваженими банками контролю за експортними, імпортними операціями, за якими ВМД оформляється в електронному вигляді, відповідні експортні, імпортні операції резидентів можуть бути зняті з контролю у порядку, встановленому положеннями абзацу третього пункту 1.12 розділу 1 Інструкції, зокрема, на підставі письмового повідомлення податкового органу про відсутність порушень законодавчо встановлених строків розрахунків за імпортною операцією резидента, про які банком надавалася інформація цьому податковому органу згідно з пунктом 5.9 розділу 5 Інструкції.

(Лист НБУ «Про використання електронних вантажних митних декларацій» від 27.10.2011 р. N 28-311/4438-12843)


Вгору
Підписатися на стрічку новин RSS від ОЛГА Аудит

Всі новини


  ПОСЛУГИ
   КОМПАНІЇ

   ПАРТНЕРИ

БИЗНЕС-ИНФОРМ - Internet 
каталог фирм, предприятий, товаров и услуг Украины
Консалтингова група ОЛ.Консалтинг. Аудит, юридичні послуги, консультації, проведення аудиту, звіт, бухгалтерскі послуги, консалтинг, аутсорсинг м. Київ