Аудиторская фирма ОЛГА АУДИТ  НОВИНИ КОМПАНІЇ
  НОВИНИ

RSS від ОЛГА АудитАудиторська фірма ОЛГА Аудит - новини законодавства

Порядок проведення перерахунку частки використання товарів/послуг в оподатковуваних та в неоподатковуваних операціях

Узвітному періоді, в якому товари/послуги, основні виробничі засоби почали використовуватися виключно в неоподатковуваних операціях, у частині, яка пропорційна залишковій частині вартості таких товарів/послуг чи необоротних активів, необхідно визнати їх умовний продаж.

Уразі якщо платник придбає товари/послуги чи необоротні активи, які призначені для використання як в оподатковуваних, так і в неоподатковуваних операціях у межах господарської діяльності такого суб'єкта господарювання, у періоді їх придбання відразу ж здійснюється пропорційний розподіл сум податку відповідно до частки використання, визначеної в порядку, встановленому пунктами 199.2 - 199.3 статті 199 розділу V Кодексу, і з подальшим проведенням перерахунку за правилами, встановленими пунктом 199.4 статті 199 розділу V Кодексу.

Кодексом встановлено різний порядок перерахунку податкового кредиту для товарів/послуг та для об'єктів основних виробничих засобів і нематеріальних активів: для товарів/послуг - за підсумками календарного року; для необоротних активів - за результатами 12, 24, 36 місяців їх використання від дати застосування зазначеної норми (незалежно від дати їх придбання).

Підсумовуючи викладене, Державна податкова служба України зазначає таке.

1. При поданні податкової звітності за ті звітні періоди, на які не припадає 12-й, 24-й чи 36-й місяць використання необоротних активів одночасно в оподатковуваних та в неоподатковуваних операціях, таблиця 3 додатка 7 до податкової декларації з податку на додану вартість не заповнюється. Для тих необоротних активів, у яких відбувається зміна напрямку використання (після використання в оподатковуваних операціях необоротний актив починає одночасно використовуватися в оподатковуваних та в неоподатковуваних операціях), таблиця 3 додатка 7 до податкової декларації з податку на додану вартість заповнюється і в першому звітному періоді їх використання.

2. Перерахована частка використання необоротних активів в оподатковуваних операціях за результатом попередніх 12 календарних місяців використання необоротних активів визначається за методикою, встановленою в таблиці 2, в якій мають бути зазначені показники відповідних звітних періодів (12 календарних місяців).

3. Щодо необоротних активів, які одночасно використовувалися в оподатковуваних та в неоподатковуваних операціях до 1 січня 2011 року і продовжують використовуватися після цієї дати, розрахунок частки використання в умовах дії Кодексу проводиться перший раз за результатами 2010 р. і повинен бути відображений у декларації за березень 2011 р. При цьому для розрахунку суми податкового кредиту, яка підлягає коригуванню, визначається сума податку на додану вартість, що припадає на незамортизовану станом на 01.01.2011 р. частину таких необоротних активів. Частина податкового кредиту, обчислена виходячи з розміру незамортизованої частини необоротних активів, розподіляється на частки, пропорційні обсягу оподатковуваних та неоподатковуваних операцій відповідно, і надалі використовується при проведенні перерахунку частки використання необоротних активів в оподатковуваних операціях за результатом 12, 24 та 36 календарних місяців їх використання в умовах дії Кодексу.

4.1. До графи 6 таблиці 3 додатка 7 до податкової декларації з податку на додану вартість включається та сума податкового кредиту, яка була включена до складу податкового кредиту, а до графи 7 цієї таблиці включається визначена за результатами проведеного перерахунку сума податку, яка має право бути включеною до складу податкового кредиту. Значення графи 8 цієї таблиці - це різниця між показниками граф 6 та 7.

4.2. Дванадцятимісячний період з метою визначення обсягів оподатковуваних та неоподатковуваних операцій обчислюється починаючи з першого звітного періоду, в якому необоротний актив починає одночасно використовуватися в оподатковуваних та неоподатковуваних операціях незалежно від того, на скільки звітних періодів раніше відбулося формування податкового кредиту за правилом "першої події" у зв'язку з придбанням/виготовленням такого необоротного активу.

5. З таблиці 2 додатка 7 до рядка 16.4 податкової декларації з податку на додану вартість переноситься значення графи 10.
З таблиці 3 додатка 7 до рядка 16.4 податкової декларації з податку на додану вартість переноситься значення графи 8.
В обох випадках знак (+ чи -) для суми, яка переноситься, визначається виходячи із результату перерахунку: якщо перерахована сума податкового кредиту є більшою за вже отриману, платник має право збільшити свій податковий кредит, і рядок 16.4 буде заповнено зі знаком "+"; і навпаки, якщо перерахована сума податкового кредиту є меншою за вже отриману, платник повинен зменшити свій податковий кредит, і рядок 16.4 буде заповнено зі знаком "-". Якщо в одному звітному періоді заповнюються обидві таблиці, до рядка 16.4 заноситься відповідний арифметичний результат, обчислений виходячи із значень даних таблиць.

6. Для необоротного активу, який почав використовуватися в оподатковуваних та в неоподатковуваних операціях 31 січня 2011 року, відлік перших 12 місяців використання починається з січня 2011 року, оскільки податкова звітність кожного платника податку формується за результатами відповідного податкового періоду, а не окремого календарного дня.
Додатково ДПС України інформує, що перший розрахунок податкового кредиту мав бути зроблений таким платником у березні 2011 року, оскільки у січні 2011 року форма податкової декларації та Порядок її заповнення і подання ще не були зареєстровані в Міністерстві юстиції України та не набули чинності.
 
(Лист Державної податкової служби України «Щодо порядку проведення перерахунку частки використання товарів/послуг в оподатковуваних та в неоподатковуваних операціях» від 30.11.2011 р. N 6446/6/15-3415-26)


Вгору
Підписатися на стрічку новин RSS від ОЛГА Аудит

Всі новини


  ПОСЛУГИ
   КОМПАНІЇ

   ПАРТНЕРИ

БИЗНЕС-ИНФОРМ - Internet 
каталог фирм, предприятий, товаров и услуг Украины
Консалтингова група ОЛ.Консалтинг. Аудит, юридичні послуги, консультації, проведення аудиту, звіт, бухгалтерскі послуги, консалтинг, аутсорсинг м. Київ