Аудиторская фирма ОЛГА АУДИТ  НОВИНИ КОМПАНІЇ
  НОВИНИ

RSS від ОЛГА АудитАудиторська фірма ОЛГА Аудит - новини законодавства

Артур Сурменко прокомментировал положения подписанного Президентом 18.11.2011 закона об изменениях в НКУ относительно упрощенной системы налогообложения.

Президент подписал 18 ноября Закон об упрощенной системе налогообложения, а именно:

Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності». Новость, на мой взгляд, очень хорошая. Наконец-то появилась ясность, как часть предприятий и физических лиц могут облагать свои доходы от ведения предпринимательской деятельности с 01 января 2012 года. Остановлюсь на главных аспектах.

 

С 01 января 2012 года НКУ больше не будет содержать следующий запрещающий пункт:

 

139.1.12. витрати, понесені у зв'язку із придбанням товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних і нематеріальних активів у фізичної особи - підприємця, що сплачує єдиний податок (крім витрат, понесених у зв'язку із придбанням робіт, послуг у фізичної особи - платника єдиного податку, яка здійснює діяльність у сфері інформатизації);


 Вводятся 4 группы плательщиков единого налога:

- 1,2 и 3 группа для физических лиц;

- 4 группа для юридических лиц

 

Для физических лиц месячная ставка налога составит от 0,01 до 0,! МЗП на 01 января года (1 группа), 0,02 до 0,2 МЗП на 01 января года (2 группа), 3% (+ плательщик НДС)и 5% (не плательщик НДС)  от дохода физического лица (3 группа)  

Для юридических лиц  - 3% (+ плательщик НДС)и 5% (не плательщик НДС)  от дохода юридического лица (3 группа)  

 

Ограничения в доходах за год составляют:

- для 1 группы – 150 000 гривен;

- для 2 группы – 1 000 000 гривен;

- для 3 группы – 3 000 000 гривен;

- для 4 группы – 5 000 000 гривен.

 

Ограничения по количеству сотрудников:

- для 1 группы – не должно быть вообще сотрудников;

- для 2 группы – от 0 до 10 сотрудников;

- для 3 группы – от 0 до 20 сотрудников;

- для 4 группы – до 50 сотрудников

 

Ограничения по видам деятельности (главные особенности указываю):

- 1 группа – торгуют только на торговых площадях на рынках (розничная торговля) и оказывают бытовые услуги населению;

- 2 группа – оказывают услуги, в т.ч. бытовые, населению или плательщикам единого налога, производят и/или продают товары, проводят деятельность в сфере ресторанного хозяйства

- 3 и 4 группа – особые ограничения, не касающиеся большинства обычных сфер деятельности.

 

Важно, что 3 и 4 группа (плательщики единого налога по ставке 5%) не обязаны быть плательщиками НДС, а только имеют право стать таковыми, в случае, если:

 

293.8. Ставки, встановлені пунктами 293.3 - 293.5 цієї статті, застосовуються з урахуванням таких особливостей:

….

4) ставка єдиного податку, визначена для третьої та четвертої груп у розмірі 3 відсотки, може бути обрана:

….

г) платником єдиного податку, що застосовує ставку єдиного податку в розмірі 5 відсотків, у разі постачання ним послуг (робіт) платникам податку на додану вартість і якщо обсяг такого постачання за останніх 12 календарних місяців сукупно перевищує обсяг, визначений пунктом 181.1 статті 181 розділу V цього Кодексу, та реєстрації такого платника єдиного податку платником податку на додану вартість у порядку, встановленому розділом V цього Кодексу, шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено реєстрацію платником податку на додану вартість;

 

Также важным является следующее положение принятого закона:

 

II. Прикінцеві та перехідні положення

1.Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року....

 

5. Установити, що:

г) суб'єкти господарювання, які були платниками єдиного податку відповідно до Указу Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" або фіксованого податку відповідно до розділу IV Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян", а також юридичні і фізичні особи підприємці, які були платниками інших податків і зборів, установлених Податковим кодексом України, та прийняли рішення з 1 січня 2012 року перейти на спрощену систему оподаткування відповідно до норм цього Закону і відповідають вимогам статті 291 Податкового кодексу України, подають відповідну заяву не пізніше 25 січня 2012 року. Для визначення обсягу доходу, що дає право на застосування спрощеної системи оподаткування у 2012 році суб'єктами господарювання, які не були платниками єдиного чи фіксованого податку, дохід від провадження господарської діяльності, одержаний у 2011 році, перераховується з урахуванням норм статті 292 Податкового кодексу України;

 

Обращаю внимание Плательщиков налога на прибыль на «небольшое» уточнение, которое может затронуть очень многие предприятия, а именно следующий пункт рассматриваемого закона:

 

5. В абзаці першому пункту 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 7 липня 2011 року N 3609VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України" слова та цифру "(щодо змін до розділу III Податкового кодексу України), абзаців восьмого" замінити словами та цифрою "(щодо змін до розділу III Податкового кодексу України) застосовуються з першого числа звітного (податкового) періоду, а норми абзаців восьмого".

 

Теперь пункт Закона Украины от 7 июля 2011 року N 3609VI, в который внесены изменения будет звучать следующим образом:

 

2. Норми підпунктів 40 - 53, 55 - 59 (щодо змін до розділу III Податкового кодексу України) застосовуються з першого числа звітного (податкового) періоду, а норми абзаців восьмого і дев'ятого підпункту 84 (щодо доповнення статті 197 пунктом 197.9) пункту 1 розділу I цього Закону застосовуються з першого числа звітного (податкового) місяця, у якому набирає чинності цей Закон.

 

Рекомендую очень внимательно ознакомиться с этой «небольшой» поправкой авторов законопроекта, т.к. для каждого предприятия налоговые показатели деятельности за 2011 год могут быть различны, в зависимости от того, с какого момента (с 1 августа либо с 01 июля либо с 01 апреля) вступили в силу изменения в НКУ, внесенные Законом № 3609VI от 07.07.11г.  


Вгору
Підписатися на стрічку новин RSS від ОЛГА Аудит

Всі новини


  ПОСЛУГИ
   КОМПАНІЇ

   ПАРТНЕРИ

БИЗНЕС-ИНФОРМ - Internet 
каталог фирм, предприятий, товаров и услуг Украины
Консалтингова група ОЛ.Консалтинг. Аудит, юридичні послуги, консультації, проведення аудиту, звіт, бухгалтерскі послуги, консалтинг, аутсорсинг м. Київ