Аудиторская фирма ОЛГА АУДИТ  НОВИНИ КОМПАНІЇ
  НОВИНИ

RSS від ОЛГА АудитАудиторська фірма ОЛГА Аудит - новини законодавства

Щодо бухгалтерського обліку розподіленого податку на додану вартість

Відповідно до абзацу п'ятого пункту 8 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. N92, якщо суми непрямих податків (у тому числі податку на додану вартість) у зв'язку з придбанням (створенням) основних засобів не відшкодовуються підприємству, то зазначені суми включаються до їх первісної вартості.

Відповідно до статті 198 розділу V Податкового кодексу України (далі - Кодекс) право на віднесення сум податку до податкового кредиту виникає у разі здійснення операцій з придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів, у тому числі основних засобів, з метою подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

Якщо придбані основні засоби частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково - ні, то до сум податку, які платник має право віднести до податкового кредиту, включається та частка сплаченого (нарахованого) податку під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг в оподатковуваних операціях.

Відповідно до пункту 199.4 статті 199 Кодексу для віднесення сум податку на додану вартість до податкового кредиту за підсумками календарного року необхідно провести перерахунок частки використання товарів/послуг в оподатковуваних операціях, виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних господарських операцій. Перерахунок частки використання необоротних активів в оподатковуваних операціях здійснюється за результатами 12, 24 і 36 місяців їх використання.

Якщо за результатами перерахунку необхідно збільшити податковий кредит на частину суми, включеної раніше у вартість основних засобів, то відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. N 291, зазначена операція відображається за дебетом субрахунку 641 "Розрахунки за податками" і кредитом рахунку обліку розрахунків, за яким така операція від початку була відображена при надходженні основних засобів. Одночасно первісна вартість основних засобів корегується способом сторно на частину суми, яку необхідно віднести до податкового кредиту за результатами перерахунку, у кореспонденції за рахунками, за якими відображалася операція з формування первісної вартості основних засобів. Зокрема, зазначена операція на суму, яка підлягає віднесенню до податкового кредиту, відображається за дебетом субрахунку 641 "Розрахунки за податками" і кредитом рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками". Одночасно способом сторно ця сума відображається за дебетом рахунку 10 "Основні засоби" і кредитом рахунку 15 "Капітальні інвестиції" та дебетом рахунку 15 і кредитом рахунку 63.

(Лист Міністерства фінансів України «Щодо бухгалтерського обліку розподіленого податку на додану вартість» від 19.05.2011 р. N31-08410-07-25/12852)


Вгору
Підписатися на стрічку новин RSS від ОЛГА Аудит

Всі новини


  ПОСЛУГИ
   КОМПАНІЇ

   ПАРТНЕРИ

БИЗНЕС-ИНФОРМ - Internet 
каталог фирм, предприятий, товаров и услуг Украины
Консалтингова група ОЛ.Консалтинг. Аудит, юридичні послуги, консультації, проведення аудиту, звіт, бухгалтерскі послуги, консалтинг, аутсорсинг м. Київ