Аудиторская фирма ОЛГА АУДИТ  НОВИНИ КОМПАНІЇ
  НОВИНИ

RSS від ОЛГА АудитАудиторська фірма ОЛГА Аудит - новини законодавства

Щодо порядку застосування статей 4, 7 Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" та пункту 2.4 розділу 2 Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування

З 29.10.2010 року набирають чинності зміни до частини третьої статті 6 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та друге речення частини другої статті 20 Закону України "Про акціонерні товариства", відповідно до яких акції існують виключно в бездокументарній формі.

Враховуючи, що акції, стосовно яких було прийнято рішення про дематеріалізацію, були розміщені (випущені) у документарній формі і те, що при дематеріалізації не відбувається емісії акцій, відповідно до пунктів 1.4, 1.6 і 3.1 Положення, преамбули Положення про порядок ведення реєстру та статей 1, 7 Закону:

на облік прав власності на акції, що були розміщені (випущені) у документарній формі та не були власниками знерухомлені, та на облік інформації на особових рахунках номінальних утримувачів акцій, що були розміщені (випущені) у документарній формі, після прийняття емітентом рішення про дематеріалізацію і до дати припинення ведення реєстру поширюється дія Положення про порядок ведення реєстру, з урахуванням норм Положення;

випуск, усі акції якого існують виключно у бездокументарній формі за результатом прийнятого емітентом рішення про дематеріалізацію, вважається таким після депонування у обраному емітентом депозитарії глобального сертифіката, який підтверджує право на здійснення операцій з акціями цього випуску у Національній депозитарній системі;

у період від надання емітентом реєстроутримувачу копії свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі та до дати припинення ведення реєстру реєстроутримувач забезпечує:

ведення системи реєстру відповідно до Положення про порядок ведення реєстру на підставі копії свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у документарній формі, що міститься у системі реєстру власників іменних цінних паперів, до дати припинення ведення реєстру;

приймає від осіб, які мають право доступу до системи реєстру, та реєструє вхідні документи на здійснення операцій в системі реєстру (внесення змін до системи реєстру), у яких міститься інформація щодо реєстраційного номеру, дати реєстрації, найменування органу, що здійснив реєстрацію, яка містилася в свідоцтві про реєстрацію випуску акцій у документарній формі, та оформлює документи, яких вимагає зміст операції, із зазначенням інформації щодо реєстраційного номеру, дати реєстрації, найменування органу, що здійснив реєстрацію, яка містилася в свідоцтві про реєстрацію випуску акцій у документарній формі.

(Роз’яснення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Щодо порядку застосування статей 4, 7 Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" та пункту 2.4 розділу 2 Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування» від 20.10.2010 р. N 11)


Вгору
Підписатися на стрічку новин RSS від ОЛГА Аудит

Всі новини


  ПОСЛУГИ
   КОМПАНІЇ

   ПАРТНЕРИ

БИЗНЕС-ИНФОРМ - Internet 
каталог фирм, предприятий, товаров и услуг Украины
Консалтингова група ОЛ.Консалтинг. Аудит, юридичні послуги, консультації, проведення аудиту, звіт, бухгалтерскі послуги, консалтинг, аутсорсинг м. Київ