Аудиторская фирма ОЛГА АУДИТ  НОВИНИ КОМПАНІЇ
  НОВИНИ

RSS від ОЛГА АудитАудиторська фірма ОЛГА Аудит - новини законодавства

Внесення змін до Порядку отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою правління Фонду від 25.02.2009 N 12

Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності постановляє:

1. Внести до Порядку отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 25.02.2009 N 12, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.04.2009 за N 339/16355, такі зміни:

1.1. Абзац другий пункту 4.2 розділу IV після слова "закладі" доповнити словами "з денною формою навчання, та учням професійно-технічного навчального закладу".

1.2. У пункті 4.5 розділу IV цифри "20" замінити цифрами "30".

1.3. Пункти 4.6, 4.7 розділу IV викласти в такій редакції:

"4.6. Комісією (уповноваженим) із соціального страхування приймається рішення про виділення застрахованій особі, особам, які навчаються у вищому навчальному закладі з денною формою навчання, та учням професійно-технічного навчального закладу путівки до санаторію-профілакторію з частковою оплатою в розмірі 10 відсотків її вартості, а студентам-сиротам та учням-сиротам - безкоштовно, за умови часткового фінансування санаторію-профілакторію за рахунок коштів Фонду.

4.7. Комісією (уповноваженим) із соціального страхування приймається рішення про виділення путівки одному із застрахованих батьків (матері або батькові) або застрахованій особі, яка їх замінює (опікунові, піклувальнику), для лікування дитини в супроводі дорослого за наявності у дитини медичних показань на санаторно-курортне лікування з частковою оплатою в розмірі 20 відсотків її вартості, а для лікування двох дітей в супроводі дорослого - 10 відсотків її вартості на підставі заяви застрахованої особи та медичних довідок для дорослого та дитини.".

1.4. Пункт 4.8 розділу IV доповнити словами "на підставі заяви застрахованої особи та медичної довідки для дитини.".

1.5. Пункт 4.11 розділу IV доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"Для фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності, яка є платником єдиного податку, та фізичної особи, застрахованої на добровільних засадах, рішення про поділ путівки приймається директором районної, міжрайонної, міської виконавчої дирекції відділення Фонду, де така особа згідно з пунктом 4.3 цього Порядку отримує путівку.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

1.6. Пункт 6.3 розділу VI після слова "закладів" доповнити словами "у разі порушення положень цього Порядку".

(Постанова Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності  «Про внесення змін до Порядку отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою правління Фонду від 25.02.2009 N 12» від 15 квітня 2010 року N 10)


Вгору
Підписатися на стрічку новин RSS від ОЛГА Аудит

Всі новини


  ПОСЛУГИ
   КОМПАНІЇ

   ПАРТНЕРИ

БИЗНЕС-ИНФОРМ - Internet 
каталог фирм, предприятий, товаров и услуг Украины
Консалтингова група ОЛ.Консалтинг. Аудит, юридичні послуги, консультації, проведення аудиту, звіт, бухгалтерскі послуги, консалтинг, аутсорсинг м. Київ