Аудиторская фирма ОЛГА АУДИТ



  НОВИНИ КОМПАНІЇ
  НОВИНИ

RSS від ОЛГА Аудит



Аудиторська фірма ОЛГА Аудит - новини законодавства

Внесення змін до наказу ДПА України від 12.08.2008 р. N 534 «Методичні рекомендації щодо оформлення матеріалів перевірок за дотриманням суб'єктами господарювання порядку проведення розрахунків за товари (послуги), вимог з регулювання обігу готівки, наявності торгових патентів і ліцензій»

Після абзацу третього розділу 5 "Рекомендації щодо оформлення додатка до акта перевірки з порядку визначення повноти оприбуткування, реалізації та фактичних залишків запасів (товарно-матеріальних цінностей)" доповнити текстом у такій редакції:

"Документальне відображення записів у бухгалтерському обліку регламентовано Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 р. N 88, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.06.95 р. за N 168/704 (далі - Положення N 88).

Вказаним Положенням передбачено, що первинні документи (на паперових і електронних носіях інформації) для надання юридичної сили і доказовості повинні мати такі обов'язкові реквізити: назва підприємства, установи, від імені яких складено документ, назва документа (форми), код форми, дата і місце складання, зміст та вимірники господарської операції (у натуральному і вартісному виразах), посади, прізвища і підписи осіб, відповідальних за здійснення господарської операції, складання первинного документа.

У разі розташування торговельного об'єкта окремо від бухгалтерії суб'єкта господарювання первинні документи можуть бути пред'явлені на паперових носіях, а у разі знаходження таких документів у бухгалтерії можуть пред'являтися роздруковані документи з відповідного програмного забезпечення (електронного носія інформації). Такі документи приймаються до розгляду, за умови якщо вони мають обов'язкові реквізити, визначені Положенням N 88 та завірені печаткою (штампом) суб'єкта господарювання".

Абзаци четвертий - двадцять перший вважати відповідно абзацами сьомим - двадцять четвертим.

 

(Наказ ДПАУ «Про внесення змін до наказу ДПА України від 12.08.2008 р. N 534» від 11 грудня 2009 року N 701)


Вгору
Підписатися на стрічку новин RSS від ОЛГА Аудит

Всі новини


  ПОСЛУГИ
   КОМПАНІЇ

   ПАРТНЕРИ

БИЗНЕС-ИНФОРМ - Internet 
каталог фирм, предприятий, товаров и услуг Украины




Консалтингова група ОЛ.Консалтинг. Аудит, юридичні послуги, консультації, проведення аудиту, звіт, бухгалтерскі послуги, консалтинг, аутсорсинг м. Київ