Аудиторская фирма ОЛГА АУДИТ  НОВИНИ КОМПАНІЇ
  НОВИНИ

RSS від ОЛГА АудитАудиторська фірма ОЛГА Аудит - новини законодавства

Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

Наказ вступив в дію з 01.11.2009р.

Внесено зміни до наступних нормативно-правових актів:

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності";

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс";

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати";

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів";

5. Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал" та додаток 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 29 "Фінансова звітність за сегментами";

6. Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах, Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 20 "Консолідована фінансова звітність" та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання підприємств";

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби";

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи";

9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання";

10. Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід";

11. Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати";

12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 23 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін";

13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва";

14. Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності;

15. Примітки до річної фінансової звітності (форма N 5);

16. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій.

(Наказ МіністерствА фінансів України «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» від 25 вересня 2009 року N 1125)


Вгору
Підписатися на стрічку новин RSS від ОЛГА Аудит

Всі новини


  ПОСЛУГИ
   КОМПАНІЇ

   ПАРТНЕРИ

БИЗНЕС-ИНФОРМ - Internet 
каталог фирм, предприятий, товаров и услуг Украины
Консалтингова група ОЛ.Консалтинг. Аудит, юридичні послуги, консультації, проведення аудиту, звіт, бухгалтерскі послуги, консалтинг, аутсорсинг м. Київ