Аудиторская фирма ОЛГА АУДИТ  НОВИНИ КОМПАНІЇ
  НОВИНИ

RSS від ОЛГА АудитАудиторська фірма ОЛГА Аудит - новини законодавства

Про відображення операції зі здавання готівкової виручки

Національний банк України в листі України від 21.11.2016 р. N 50-0004/95398 надав роз’яснення щодо необхідності відображення операції зі здавання готівкової виручки (готівки) в касі відокремленого підрозділу.

Так, відповідно до пункту 4.2 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. N 637 (далі - Положення), відокремлені підрозділи підприємств, які проводять операції з приймання готівки за продану продукцію (товари, роботи, послуги) з оформленням її прибутковим касовим ордером, а також з видачі готівки на виплати, пов'язані з оплатою праці, виробничі (господарські) потреби, інші операції з оформленням їх видатковими касовими ордерами і відомостями, ведуть касову книгу.

Відокремлені підрозділи, які здійснюють готівкові розрахунки із застосуванням РРО та веденням КОРО, але не проводять операцій з приймання (видачі) готівки за касовими ордерами, касової книги не ведуть.

Згідно з пунктом 2.8 Положення відокремлені підрозділи підприємств можуть здавати готівкову виручку (готівку) безпосередньо до кас підприємств - юридичних осіб або до будь-якого банку для її переказу і зарахування на банківські рахунки зазначених юридичних осіб. При цьому здавання готівкової виручки (готівки) здійснюється самостійно (у тому числі із застосуванням платіжних пристроїв та через пункти приймання готівки) або через відповідні служби, яким згідно із законодавством надано право на перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів.

Відповідно до пункту 3.7 Положення видача готівки з каси для здавання її до банку оформлюється видатковим касовим ордером із відображенням такої касової операції в касовій книзі. При цьому документом, що свідчить про здавання виручки до банку, є відповідна квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки, засвідчена підписами відповідальних осіб банку та відбитком печатки (штампа) банку, а документом, що свідчить про здавання виручки до банку через інкасаторів, є копія супровідної відомості до сумки з готівковою виручкою (готівкою), засвідчена підписом та відбитком печатки інкасатора-збирача.

Згідно з нормативно-правовими актами, які регулюють роботу з реєстраторами розрахункових операцій, вилучення готівки зі скриньки РРО для подальшого її здавання як до каси підприємства - юридичної особи, так і до банку, має здійснюватися за допомогою операції "службова видача".

Таким чином, відокремлений підрозділ, який здійснює готівкові розрахунки із застосуванням РРО та веденням КОРО і здає готівкову виручку (готівку) до каси підприємства - юридичної особи, при цьому не здійснюючи інших операцій, що потребують оформлення їх касовими ордерами, може здавати таку готівку без оформлення видаткового касового ордера та відповідно не вести касової книги.

Якщо ж такий відокремлений підрозділ здає готівкову виручку (готівку) до банку (як самостійно, так і через інкасаторів), ця операція згідно з вимогами пункту 3.7 Положення потребує оформлення видаткового касового ордера та здійснення відповідного запису в касовій книзі.

(Лист Національного банку України від 21.11.2016 р. N 50-0004/95398 «Про відображення операції зі здавання готівкової виручки (готівки)»)


Вгору
Підписатися на стрічку новин RSS від ОЛГА Аудит

Всі новини


  ПОСЛУГИ
   КОМПАНІЇ

   ПАРТНЕРИ

БИЗНЕС-ИНФОРМ - Internet 
каталог фирм, предприятий, товаров и услуг Украины
Консалтингова група ОЛ.Консалтинг. Аудит, юридичні послуги, консультації, проведення аудиту, звіт, бухгалтерскі послуги, консалтинг, аутсорсинг м. Київ