Аудиторская фирма ОЛГА АУДИТ  НОВИНИ КОМПАНІЇ
  НОВИНИ

RSS від ОЛГА АудитАудиторська фірма ОЛГА Аудит - новини законодавства

Щодо бухгалтерського обліку активів, що знаходяться на території проведення АТО

Міністерство фінансів України в листі від 29.06.2016 р. N 31-11410-07-10/18732 повідомило про наступне.

Відображення в бухгалтерському обліку об'єктів основних засобів, що тимчасово перебувають на окупованій території та на території проведення антитерористичної операції, здійснюється відповідно до нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку. Зокрема, нарахування амортизації на такі об'єкти здійснюється відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. N 92.

Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 28 "Зменшення корисності активів", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2004 р. N 817 на дату річного балансу підприємство має оцінювати, чи існують ознаки можливого зменшення корисності активу. Однією з таких ознак, що свідчить про зменшення корисності активів, є суттєві негативні зміни в технологічному, ринковому, економічному або правовому середовищі, у якому діє підприємство, що відбулися протягом звітного періоду або очікувані найближчим часом.

Таким чином, об’єкти, котрі перебувають на території проведення антитерористичної операції, мають обліковуватися в складі активів підприємства. Водночас підприємство має оцінити негативний вплив змін в економічному та правовому середовищі та визнати суми витрат від зменшення корисності щодо відповідних об’єктів.

При цьому, згідно з Положенням про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженим наказом Мінфіну України від 02.09.2014 р. № 879, підприємства, що знаходяться на тимчасово окупованій території та/або на території проведення АТО (або їх структурні підрозділи (відокремлене майно) перебувають на зазначених територіях), проводять інвентаризацію у випадках, обов’язкових для її проведення, тоді, коли стане можливим забезпечити безпечний і безперешкодний доступ уповноважених осіб до активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, у яких відображені зобов’язання та власний капітал цих підприємств. А саме — станом на перше число місяця, що настає за місяцем, у якому з’явилася така можливість.

Своєю чергою, інформація про відсутність доступу до активів та первинних документів підприємства зазначається в примітках до фінансової звітності.

Відповідно до загальних положень Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. N 291, кореспонденція рахунків, що не наведена в зазначеній інструкції, встановлюється підприємством, виходячи з норм цієї Інструкції, положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку та управлінських потреб.

(Лист Міністерства фінансів України від 29.06.2016 р. N 31-11410-07-10/18732)


Вгору
Підписатися на стрічку новин RSS від ОЛГА Аудит

Всі новини


  ПОСЛУГИ
   КОМПАНІЇ

   ПАРТНЕРИ

БИЗНЕС-ИНФОРМ - Internet 
каталог фирм, предприятий, товаров и услуг Украины
Консалтингова група ОЛ.Консалтинг. Аудит, юридичні послуги, консультації, проведення аудиту, звіт, бухгалтерскі послуги, консалтинг, аутсорсинг м. Київ