Аудиторская фирма ОЛГА АУДИТ  НОВИНИ КОМПАНІЇ
  НОВИНИ

RSS від ОЛГА АудитАудиторська фірма ОЛГА Аудит - новини законодавства

Щодо податкової амортизації основних засобів, бухгалтерський облік яких ведуть за МСФЗ

Міжрегіональне головне управління ДФС - Центральний офіс з ОВП в листі від 21.04.2016 р. N 8879/10/28-10-01-3-11 надало роз’яснення щодо податкової амортизації платниками податку, які ведуть бухгалтерський облік відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.

Так, платник податку, який веде бухгалтерський облік відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, при розрахунку амортизації згідно з п. 138.3 ПКУ повинен здійснювати нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів, зокрема з урахуванням груп та мінімально допустимих строків амортизації, визначених у пп. 138.3.3, 138.3.4 ПКУ, та за методами нарахування амортизації, передбаченими Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» (далі - П(С)БО 7), крім «виробничого» методу.

Податківці в своєму листі також зазначили, що з урахуванням п. 27 П(С)БО 7 амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів може нараховуватися 2а методами:

-          у першому місяці використання об'єкта в розмірі 50 відсотків його вартості, яка амортизується, та решта 50 відсотків вартості, яка амортизується, у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом;

-          в першому місяці використання об'єкта 100 відсотків його вартості.

Також у своєму роз’ясненні податківці зазначили, що відповідно до МСБО 16 «Основні засоби» для визначення об’єкта основних засобів не застосовують вартісний критерій. Адже тут передбачено групування основних засобів за класами відповідно до облікової політики підприємства та відсутнє поняття щодо малоцінних необоротних матеріальних активів.

(Лист МГУ ДФС ЦО з ОВП від 21.04.2016 р. N 8879/10/28-10-01-3-11)


Вгору
Підписатися на стрічку новин RSS від ОЛГА Аудит

Всі новини


  ПОСЛУГИ
   КОМПАНІЇ

   ПАРТНЕРИ

БИЗНЕС-ИНФОРМ - Internet 
каталог фирм, предприятий, товаров и услуг Украины
Консалтингова група ОЛ.Консалтинг. Аудит, юридичні послуги, консультації, проведення аудиту, звіт, бухгалтерскі послуги, консалтинг, аутсорсинг м. Київ