Аудиторская фирма ОЛГА АУДИТ  НОВИНИ КОМПАНІЇ
  НОВИНИ

RSS від ОЛГА АудитАудиторська фірма ОЛГА Аудит - новини законодавства

Щодо амортизації об'єкта нерухомості, який було реконструйовано та передано в операційний лізинг

Державна фіскальна служба України в листі від 23.05.2016 р. N 5292/К/99-99-15-02-02-14 розглянула питання щодо амортизації об’єкта нерухомості, який було реконструйовано та передано в операційний лізинг.

Відповідно до п. 4 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 "Інвестиційна нерухомість" (далі - П(С)БО 32), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.07.2007 N 779, власні чи орендовані на умовах фінансової оренди будівлі, утримувані з метою отримання орендних платежів, а не для виробництва та постачання товарів, надання послуг, адміністративної мети чи продажу в процесі звичайної діяльності, належать до інвестиційної нерухомості.

Податкові різниці по операціях з інвестиційною нерухомістю, яка оцінюється за справедливою вартістю, формуються відповідно до положень п. 141.2 ПКУ. А саме, на суму уцінки інвестиційної нерухомості, яка оцінюється за справедливою вартістю, відображеною в складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до П(С)БО або МСФЗ, що перевищує суму раніше проведеної дооцінки таких активів, збільшується фінансовий результат до оподаткування (пп. 141.2.1 ПКУ).

Різниці, які виникають під час нарахування амортизації необоротних активів, формуються згідно з вимогами ст. 138 ПКУ.

Так, на суму нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності збільшується фінансовий результат до оподаткування (п. 138.1 ПКУ).

Фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму розрахованої відповідно до п. 138.3 ПКУ амортизації основних засобів або нематеріальних активів (п. 138.2 ПКУ).

Слід зазначити: відповідно до вимог пп. 138.3.2 ПКУ, для цілей оподаткування амортизація основних засобів нараховується в разі їх використання в господарській діяльності платника податку.

Таким чином, якщо підприємство обирає оцінку інвестиційної нерухомості за справедливою вартістю, то об’єкт інвестиційної нерухомості не підлягатиме амортизації згідно з П(С)БО 7, у цьому разі платник податку не коригує фінансовий результат до оподаткування на різниці, які формуються відповідно до положень ст. 138 ПКУ, у т.ч. нараховану амортизацію.

(Лист ДФСУ від 23.05.2016 р. N 5292/К/99-99-15-02-02-14)


Вгору
Підписатися на стрічку новин RSS від ОЛГА Аудит

Всі новини


  ПОСЛУГИ
   КОМПАНІЇ

   ПАРТНЕРИ

БИЗНЕС-ИНФОРМ - Internet 
каталог фирм, предприятий, товаров и услуг Украины
Консалтингова група ОЛ.Консалтинг. Аудит, юридичні послуги, консультації, проведення аудиту, звіт, бухгалтерскі послуги, консалтинг, аутсорсинг м. Київ