Аудиторская фирма ОЛГА АУДИТ  НОВИНИ КОМПАНІЇ
  НОВИНИ

RSS від ОЛГА АудитАудиторська фірма ОЛГА Аудит - новини законодавства

Щодо трансфертного ціноутворення за операціями між резидентами України та постійними представництвами нерезидентів в Україні

Державна фіскальна служба України в своєму листі в від 10.02.2016 р. N 2716/6/99-99-19-02-02-15 надала роз’яснення щодо питань трансфертного ціноутворення.
Так, ДФС щодо порядку визначення річного доходу для цілей визнання господарських операцій контрольованими зазначила про наступне:

Відповідно до пп. 39.2.1.7 ПКУ господарські операції, передбачені п. п. 39.2.1.1 - 39.2.1.3 і пп. 39.2.1.5 ПКУ, визнаються контрольованими, якщо, зокрема, річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 50 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

Кодексом не встановлено окремий порядок розрахунку вартісного критерію річного доходу платника податків для цілей трансфертного ціноутворення. Враховуючи те, що пп. 39.2.1.7 ПКУ визначено, що до обсягу річного доходу не включаються непрямі податки, обсяг річного доходу платника податків від будь-якої діяльності для цілей трансфертного ціноутворення розраховується як сумарне значення таких показників Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма N 2:

-          чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (ряд. 2000),
-          інші операційні доходи (ряд. 2120),
-          дохід від участі в капіталі (ряд. 2200),
-          інші фінансові доходи (ряд. 2220),
-          інші доходи (ряд. 2240).

Також Державна фіскальна служба роз’яснила, що якщо господарські операції із нарахування процентів на користь пов’язаної особи – нерезидента відповідають умовам, визначеним підпунктом 39.2.1.7 ПКУ, такі операції визнаються контрольованими незалежно від їх відображення при формуванні різниць відповідно до статті 140 ПКУ.

Окрім цього фахівці ДФС відмітили, що дохід від операційної та неопераційної курсової різниці враховується для обчислення річного доходу платника податків від будь-якої діяльності для цілей трансфертного ціноутворення та не враховується для обчислення обсягу (5 мільйонів гривень) господарських операцій платника податків із кожним контрагентом.

(Лист ДФСУ від 10.02.2016 р. N 2716/6/99-99-19-02-02-15 «Щодо надання податкової консультації з питань трансфертного ціноутворення»)


Вгору
Підписатися на стрічку новин RSS від ОЛГА Аудит

Всі новини


  ПОСЛУГИ
   КОМПАНІЇ

   ПАРТНЕРИ

БИЗНЕС-ИНФОРМ - Internet 
каталог фирм, предприятий, товаров и услуг Украины
Консалтингова група ОЛ.Консалтинг. Аудит, юридичні послуги, консультації, проведення аудиту, звіт, бухгалтерскі послуги, консалтинг, аутсорсинг м. Київ