Аудиторская фирма ОЛГА АУДИТ  НОВИНИ КОМПАНІЇ
  НОВИНИ

RSS від ОЛГА АудитАудиторська фірма ОЛГА Аудит - новини законодавства

Щодо практичного використання окремих норм законодавства з податку на додану вартість

У листі від 29.10.2015 р. № 24334/10/28-10-06-11 Міжрегіональне головне управління ДФС розглянуло низку запитань щодо практичного використання окремих норм законодавства з ПДВ.

Зокрема, фахівці нагадали особливості складання декларації з ПДВ у разі, коли придбані та/або виготовлені товари/послуги, необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково – ні.

Так, відповідно до п. 199.1 ПКУ платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати зведену податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) на загальну суму частки сплаченого (нарахованого) податку під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг, необоротних активів в неоподатковуваних операціях.

Податкові зобов'язання, які платник податку зобов'язаний нарахувати згідно з п. 198.5 ПКУ та п. 199.1 ПКУ, вказуються в рядку 1.1 розділу I декларації, якщо для нарахування податкових зобов'язань застосовується ставка податку 20 відсотків.

В додатку 7 (Д7) до декларації за січень 2015 року була розрахована частка використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях, яка повинна була використовуватися протягом 2015 року для формування податкового кредиту (графа 6 таблиці 1 додатка 7 (Д7) до декларації). Починаючи з липня 2015 року для визначення податкових зобов'язань у відповідності з п. 199.1 ПКУ слід використовувати частку, яка визначається як різниця між 100 відсотками та значенням графи 6 таблиці 1 додатка 7 (Д7) до декларації за січень 2015 року.

При цьому всі суми податку на додану вартість, нараховані (сплачені) при придбанні товарів/послуг починаючи з 01.07.2015 р. відображаються в розділі II декларації.

З урахуванням змін, внесених до ПКУ в частині формування податкового кредиту, рядки 10.2, 11.2, 13, 14 та 15 розділу II декларації не заповнюються.

Разом з тим, товари/послуги, необоротні активи, придбані без податку на додану вартість (придбані у неплатників ПДВ, звільнені від оподаткування, що не є об'єктом оподаткування тощо), відображаються у рядку 11.1 розділу II декларації.

Також фахівці МГУ ДФС розповіли, як виправити помилку, допущену в додатку 1 (Д1) до декларації з ПДВ. Для цього в уточнюючому Д1 необхідно:

- повторити помилковий запис неправильно вказаної дати отримання розрахунку коригування, при цьому вартісні показники зазначаються зі знаком "-" (сторно);

- вказати правильний запис за операцією з відповідним контрагентом (включаючи вартісні показники);

- вказати у підсумковому рядку "Усього" нульову суму.

Також, фахівці нагадали про обов’язок платників надавати покупцю (отримувачу) податкову накладну, складену в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи, та зареєстровану в ЄРПН. А також щодо особливості накладання на податкову накладну при її реєстрації в ЄРПН

Для делегування права підпису податкової накладної та/або розрахунку коригування іншій посадовій особі продавець отримує засоби електронного цифрового підпису в акредитованих центрах сертифікації ключів для такої особи та подає податковому органові за місцем реєстрації посилені сертифікати електронного цифрового підпису зазначеної особи.

Електронний цифровий підпис, що накладається на податкову накладну при її реєстрації в ЄРПН, та підпис, що скріплює цю податкову накладну при її видачі покупцю, повинні належати одній особі, якій делеговано право підпису податкових накладних.

Також, фахівці МГУ ДФС нагадали про зміни з 29.07.2015 р. щодо порядку складання та реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування кількісних і вартісних показників до податкових накладних.

Сума ПДВ, зазначена у податковій накладній (складеній як до 29.07.2015 р., так і після цієї дати), яка була своєчасно зареєстрована в ЄРПН, може бути включена до складу податкового кредиту протягом 365 календарних днів з дати складання такої податкової накладної.

Податкові накладні, складені за операціями з постачання товарів/послуг до 29.07.2015 р. та своєчасно зареєстровані в ЄРПН, включалися до податкового кредиту того податкового (звітного) періоду, на який припадала дата їх складання.

(Лист МГУ ДФС від 29.10.2015 р. N 24334/10/28-10-06-11 "Щодо практичного використання окремих норм законодавства з податку на додану вартість")


Вгору
Підписатися на стрічку новин RSS від ОЛГА Аудит

Всі новини


  ПОСЛУГИ
   КОМПАНІЇ

   ПАРТНЕРИ

БИЗНЕС-ИНФОРМ - Internet 
каталог фирм, предприятий, товаров и услуг Украины
Консалтингова група ОЛ.Консалтинг. Аудит, юридичні послуги, консультації, проведення аудиту, звіт, бухгалтерскі послуги, консалтинг, аутсорсинг м. Київ