Аудиторская фирма ОЛГА АУДИТ  НОВИНИ КОМПАНІЇ
  НОВИНИ

RSS від ОЛГА АудитАудиторська фірма ОЛГА Аудит - новини законодавства

Щодо врахування у податковому обліку у складі основних засобів витрат орендаря на поліпшення (ремонт) об'єкта операційної оренди

Державна фіскальна служба України в своїх листах від 28.10.2015 р. N 22778/6/99-95-42-03-15 та N 22780/6/99-95-42-03-15 надала роз’яснення щодо врахування у податковому обліку у складі основних засобів витрат орендаря на поліпшення (ремонт) об'єкта операційної оренди.

Затрати орендаря на поліпшення об'єкта операційної оренди (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що приводять до збільшення майбутніх економічних вигод, які первісно очікувалися від його використання, відображаються орендарем як капітальні інвестиції у створення (будівництво) інших необоротних матеріальних активів. Такі затрати зараховуються до складу основних засобів як первісна вартість нового об'єкта підгрупи 2.7 класифікації основних засобів, наведеної в п. 7 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2003 N 561 (абзац другий п. 8 П(С)БО 14, п. 21 Методичних рекомендацій N 561).

У податковому обліку для розрахунку амортизації витрати на поліпшення (ремонт) орендованих основних засобів зараховуються як окремий об'єкт групи 9 "інші основні засоби" з мінімально допустимим строком корисного використання 12 років.

Щодо розрахунку амортизації вартості поліпшень об'єкта операційної оренди, що здійснювались до 01.01.2015, то п. 11 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" ПКУ передбачено, що при розрахунку амортизації основних засобів та нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 ПКУ балансова вартість основних засобів та нематеріальних активів станом на 01 січня 2015 року має дорівнювати балансовій вартості таких активів, що визначена станом на 31 грудня 2014 року відповідно до ст. ст. 144 - 146 та 148 розділу III ПКУ у редакції, що діяла до 01 січня 2015 року.

Отже, балансова вартість об'єкта основних засобів, збільшена на суму поліпшень (ремонту) орендованих основних засобів, здійснених до 01.01.2015 та сформованих станом на 31.12.2014 за правилами податкового обліку, буде амортизуватись відповідно до положень п. 138.3 ст. 138 Кодексу у редакції, чинній з 01.01.2015.

(Листи ДФСУ від 28.10.2015 р. N 22778/6/99-95-42-03-15 та N 22780/6/99-95-42-03-15)


Вгору
Підписатися на стрічку новин RSS від ОЛГА Аудит

Всі новини


  ПОСЛУГИ
   КОМПАНІЇ

   ПАРТНЕРИ

БИЗНЕС-ИНФОРМ - Internet 
каталог фирм, предприятий, товаров и услуг Украины
Консалтингова група ОЛ.Консалтинг. Аудит, юридичні послуги, консультації, проведення аудиту, звіт, бухгалтерскі послуги, консалтинг, аутсорсинг м. Київ