Аудиторская фирма ОЛГА АУДИТ  НОВИНИ КОМПАНІЇ
  НОВИНИ

RSS від ОЛГА АудитАудиторська фірма ОЛГА Аудит - новини законодавства

Щодо проведення податкової переоцінки об'єктів основних засобів станом на 31.12.2014 р.

Державна фіскальна служба України своїм листом від 02.03.2015 р. N 4307/6/99-99-19-02-02-15 "Щодо проведення податкової переоцінки об'єктів основних засобів станом на 31.12.2014 р." роз'яснила деякі особливості нарахування амортизації на індексацію об'єктів основних засобів станом на 31.12.2014 р.

У відповідності до п. 146.21 НКУ, збільшення вартості об'єктів основних засобів, що амортизується, здійснюється станом на кінець року (дату балансу), за результатами якого проводиться переоцінка та використовується для розрахунку амортизації з першого дня наступного року.

Відповідно до пп. 138.3.1 НКУ розрахунок амортизації основних засобів або нематеріальних активів здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням обмежень, встановлених пп. 14.1.138, пп. 138.3.2 - 138.3.4 НКУ. При такому розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, крім "виробничого" методу.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи визначено в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" (П(С)БО 7), затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. N 92.

Також автори листа нагадали, що п. 11 підрозділу 4 розділу XX "Перехідних положень" НКУ передбачено, що при розрахунку амортизації основних засобів та нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 НКУ балансова вартість основних засобів та нематеріальних активів станом на 1 січня 2015 року має дорівнювати балансовій вартості таких активів, що визначена станом на 31 грудня 2014 року відповідно до статей 144 - 146 та 148 розділу III НКУ у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року.

Виходячи з наведеного, фахівці ДФСУ зробили висновок, що амортизації підлягає балансова вартість основних засобів та нематеріальних активів відповідно до положень п. 138.3 НКУ у редакції, чинній з 01.01.2015 р., сформована станом на 31.12.2014 р. за правилами податкового обліку.

(Лист ДФСУ від 02.03.2015 р. N 4307/6/99-99-19-02-02-15 "Щодо проведення податкової переоцінки об'єктів основних засобів станом на 31.12.2014 р.")


Вгору
Підписатися на стрічку новин RSS від ОЛГА Аудит

Всі новини


  ПОСЛУГИ
   КОМПАНІЇ

   ПАРТНЕРИ

БИЗНЕС-ИНФОРМ - Internet 
каталог фирм, предприятий, товаров и услуг Украины
Консалтингова група ОЛ.Консалтинг. Аудит, юридичні послуги, консультації, проведення аудиту, звіт, бухгалтерскі послуги, консалтинг, аутсорсинг м. Київ