Аудиторская фирма ОЛГА АУДИТ  НОВИНИ КОМПАНІЇ
  НОВИНИ

RSS від ОЛГА АудитАудиторська фірма ОЛГА Аудит - новини законодавства

Використання підприємством автомобіля найманого працівника

Компенсація, яка виплачується юридичною особою найманому працівнику за використання ним під час здійснення службових обов'язків власного автомобіля, який не перебуває в оренді у юридичної особи, може здійснюватися за рішенням керівника підприємства та буде вважатися додатковим благом найманого працівника.

Сума компенсації, яка виплачується юридичною особою найманому працівнику за використання власного автомобіля, який не перебуває в оренді у юридичної особи, при виконанні службових обов'язків є додатковим благом такого працівника і оподатковується податком на доходи фізичних осіб на підставі пп. "а" та пп. "г" пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Кодексу та відображається у податковому розрахунку за ф. N 1ДФ з ознакою доходу "126".

Водночас договірні відносини, які виникають між орендарем та орендодавцем, регулюються Господарським кодексом <...> (далі - ГК). Частиною 1 ст. 283 ГКУ за договором оренди одна сторона (орендодавець) передає іншій стороні (орендареві) за плату на певний строк у користування майно для здійснення господарської діяльності.

Відповідно до ст. 799 ЦКУ договір оренди транспортного засобу укладається в письмовій формі, а якщо однією із сторін є фізична особа, - має бути ще й нотаріально посвідчений. Якщо такий договір не було нотаріально посвідчено, він вважається недійсним, унаслідок чого орендар (підприємство) ризикує втратити право на включення до складу витрат і кредиту витрат, пов'язаних з утриманням та експлуатацією транспортного засобу, орендованого у фізичної особи.

Підставою для нарахування орендної плати є оформлений належним чином договір оренди та акт приймання-передавання автомобіля за договором найму (оренди).

Юридична особа - орендар при виплаті доходу фізичній особі - орендодавцю зобов'язана нарахувати, утримати та сплатити до бюджету податок на доходи фізичних осіб за ставкою, визначеною п. 167.1 ст. 167 Кодексу (15 % та/або 17 %) та відобразити дану виплату у податковому розрахунку за ф. N 1ДФ за ознакою доходу "102".

Усі витрати на оренду автомобіля та його експлуатацію враховуються в оподаткуванні залежно від цільового використання об'єкта оренди:

• у складі загальновиробничих витрат, які включають витрати на оперативну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення (пп. "г" пп. 138.8.5 п. 138.8 ст. 138 Кодексу).

При цьому загальновиробничі витрати, які відносяться на собівартість виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг відповідно до П(С)БО, враховуються під час формування в їхній собівартості (п. 138.8 ст. 138 Кодексу) і потрапляють до витрат в оподаткуванні в період реалізації таких товарів (робіт, послуг):

• у складі адміністративних витрат, спрямованих на обслуговування та управління підприємством, які включають витрати на оперативну оренду (в тому числі оренду легкових автомобілів) загальногосподарського використання (пп. "в" пп. 138.10.2 п. 138.10 ст. 138 Кодексу);

• у складі витрат на збут, які включають витрати на оперативну оренду основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, пов'язаних зі збутом товарів, виконанням робіт, наданням послуг (пп. "д" пп. 138.10.3 п. 138.10 ст. 138 Кодексу);

• у складі інших витрат.

Орендні платежі, витрати на утримання та експлуатацію автомобіля відносять до складу витрат, які можуть бути враховані під час визначення об'єкта оподаткування за умови, що такий об'єкт оренди використовується в господарській діяльності підприємства-орендаря, та в разі їхнього належного документального підтвердження.

Визначення видів виплат, що відносяться до основної, додаткової заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, при нарахуванні єдиного внеску передбачено Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 13 січня 2004 року N 5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 27 січня 2004 року за N 114/8713 (далі - Інструкція N 5).

Згідно з п. 3.22 Інструкції N 5 компенсації працівникам за використання для потреб виробництва власного інструменту та особистого транспорту не належать до фонду оплати праці.

Крім того, зазначені вище компенсації належать до виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок (п. 7 розділу II Переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 р. N 1170).

Враховуючи зазначене вище, не є базою нарахування та утримання ЄВ суми компенсації, виплачені найманому працівнику за використання особистого транспорту при виконанні службових обов'язків.

(Лист Головного управління Міндоходів у м. Києві «Про використання підприємством автомобіля найманого працівника» від 22.08.2014 р. N 7720/10/26-1517-01-07)


Вгору
Підписатися на стрічку новин RSS від ОЛГА Аудит

Всі новини


  ПОСЛУГИ
   КОМПАНІЇ

   ПАРТНЕРИ

БИЗНЕС-ИНФОРМ - Internet 
каталог фирм, предприятий, товаров и услуг Украины
Консалтингова група ОЛ.Консалтинг. Аудит, юридичні послуги, консультації, проведення аудиту, звіт, бухгалтерскі послуги, консалтинг, аутсорсинг м. Київ