Аудиторская фирма ОЛГА АУДИТ  НОВИНИ КОМПАНІЇ
  НОВИНИ

RSS від ОЛГА АудитАудиторська фірма ОЛГА Аудит - новини законодавства

Застосування окремих норм валютного законодавства під час режиму тимчасової окупації на території вільної економічної зони "Крим"

Правління Національного банку України Постановою Правління НБУ «Про застосування окремих норм валютного законодавства під час режиму тимчасової окупації на території вільної економічної зони "Крим"» від 3 листопада 2014 року N 699 постановляє:

1. Установити, що для цілей застосування нормативно-правових актів Національного банку України:

особа, місцезнаходження якої (зареєстрована/постійно проживає) на території вільної економічної зони "Крим" (далі - суб'єкт Криму), прирівнюється до нерезидента (за інвестиційними операціями - до іноземного інвестора);

договори, укладені суб'єктами Криму із суб'єктами з місцезнаходженням (зареєстровані/постійно проживають) на іншій території України (далі - материкова територія України), є документами, що використовуються замість зовнішньоекономічних договорів (контрактів) під час застосування нормативно-правових актів Національного банку України.

2. Перекази (платежі) з материкової території України на територію вільної економічної зони "Крим" (далі - ВЕЗ "Крим") або з території ВЕЗ "Крим" на материкову територію України здійснюються в порядку, передбаченому нормативно-правовими актами Національного банку України для операцій з переказу коштів за межі України/в Україну.

Переказ коштів з метою оплати зобов'язань, пов'язаних з розташованим на території Криму майном, резиденти здійснюють з власних поточних рахунків, відкритих в уповноважених банках.
Інвестиції резидентів в об'єкти інвестиційної діяльності, розташовані (зареєстровані) на території Криму, забороняються.

3. Про виконання суб'єктами Криму зобов'язань за кредитними договорами, що обслуговуються в уповноважених банках.

У разі надходження на користь уповноваженого банку-кредитора від суб'єкта Криму коштів у валюті, що відрізняється від валюти кредиту за кредитним договором, уповноважений банк зобов'язаний:

здійснити купівлю, продаж (обмін) на міжбанківському валютному ринку України валюти, що надійшла в рахунок виконання зобов'язань позичальника за кредитним договором, у валюту кредиту;

зарахувати куплену (обміняну) валюту або гривневий еквівалент проданої іноземної валюти в рахунок погашення вимог банку-кредитора за кредитним договором із відображенням у бухгалтерському обліку банку на відповідних рахунках операцій з погашення заборгованості за наданим кредитом (основного боргу), сплати процентів за кредитним договором тощо.

4. Розрахунки з метою виконання зобов'язань суб'єктами Криму за укладеними до набрання чинності Законом кредитними договорами в гривнях перед уповноваженими банками та розрахунки за операціями, наведеними в абзацах третьому - п'ятому пункту 2 та пункті 3 цієї постанови, дозволяється здійснювати через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях, що відкриті в уповноважених банках.

5. Заборонити проведення на материковій території України таких операцій в російських рублях:

залучення вкладів (депозитів) за договорами банківського вкладу (депозиту), у тому числі збільшення суми вкладу (депозиту), що були розміщені до набрання чинності Законом, а також пролонгація таких договорів;

надання коштів у кредит (позику), у тому числі за кредитами овердрафт, а також шляхом пролонгації строку користування кредитом (позикою) або його часткою за договором, укладеним до набрання чинності Законом.

6. Банкам України зупинити здійснення операцій за відкритими до набрання чинності Законом рахунками юридичних осіб, місцезнаходження яких на території ВЕЗ "Крим", та вжити заходів щодо закриття таких рахунків.

7. Переміщення готівкових російських рублів через адміністративний кордон ВЕЗ "Крим" забороняється, за винятком їх переміщення фізичними особами в сумі, що не перевищує в еквіваленті 10000 гривень, за умови усного декларування посадовій особі митниці.

8. На територію ВЕЗ "Крим" поширюються норми Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" з урахуванням того, що:

1) електронні платіжні засоби, емітовані на території ВЕЗ "Крим", у тому числі як мобільний платіжний інструмент, не можуть використовуватися на іншій території України з метою ініціювання будь-якого грошового переказу;

2) електронні платіжні засоби, емітовані внутрішньодержавною платіжною системою або міжнародними платіжними системами, можуть використовуватися на території ВЕЗ "Крим".

9. У статистичній звітності, що подається до Національного банку України, операції з суб'єктами Криму відображаються як операції з нерезидентами із зазначенням коду території ВЕЗ "Крим".

(Постанова Правління НБУ «Про застосування окремих норм валютного законодавства під час режиму тимчасової окупації на території вільної економічної зони "Крим"» від 3 листопада 2014 року N 699)


Вгору
Підписатися на стрічку новин RSS від ОЛГА Аудит

Всі новини


  ПОСЛУГИ
   КОМПАНІЇ

   ПАРТНЕРИ

БИЗНЕС-ИНФОРМ - Internet 
каталог фирм, предприятий, товаров и услуг Украины
Консалтингова група ОЛ.Консалтинг. Аудит, юридичні послуги, консультації, проведення аудиту, звіт, бухгалтерскі послуги, консалтинг, аутсорсинг м. Київ