Аудиторская фирма ОЛГА АУДИТ  НОВИНИ КОМПАНІЇ
  НОВИНИ

RSS від ОЛГА АудитАудиторська фірма ОЛГА Аудит - новини законодавства

Щодо застосування критерію суттєвості

Відповідно до статті 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом установленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про запаси визначені Положенням з бухгалтерського обліку запасів бюджетних установ, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 14 листопада 2011 р. N 947 (далі - Положення).

Поняття "суттєвість" вживається в Положенні у разі визначення первісної вартості безоплатно отриманих запасів та в інших випадках.

Відповідно до частини п'ятої статті 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" підприємство самостійно визначає за погодженням з власником (власниками) або уповноваженим ним органом (посадовою особою) відповідно до установчих документів облікову політику підприємства.

Питання суттєвості не визначено нормативно-правовими актами. Установою самостійно встановлюється суттєвість окремих господарських операцій та об'єктів обліку з урахуванням особливостей діяльності установи та необхідності виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення результатів, що розкривається в наказі про облікову політику.

Згідно з роз'ясненнями Міністерства фінансів України, наданими листом від 29.07.2003 р. N 04230-04108, суттєвість - це характеристики облікової інформації, які визначають її здатність впливати на рішення користувачів фінансової звітності.

Порогом суттєвості з метою відображення переоцінки або зменшення корисності об'єктів обліку може прийматися величина, що дорівнює 10-відсотковому відхиленню залишкової вартості об'єктів обліку від їх справедливої вартості.

(Лист Міністерства фінансів України «Щодо застосування критерію суттєвості» від 28.03.2014 р. N 31-08420-07/23-639/1/1084)


Вгору
Підписатися на стрічку новин RSS від ОЛГА Аудит

Всі новини


  ПОСЛУГИ
   КОМПАНІЇ

   ПАРТНЕРИ

БИЗНЕС-ИНФОРМ - Internet 
каталог фирм, предприятий, товаров и услуг Украины
Консалтингова група ОЛ.Консалтинг. Аудит, юридичні послуги, консультації, проведення аудиту, звіт, бухгалтерскі послуги, консалтинг, аутсорсинг м. Київ