Аудиторская фирма ОЛГА АУДИТ  НОВИНИ КОМПАНІЇ
  НОВИНИ

RSS від ОЛГА АудитАудиторська фірма ОЛГА Аудит - новини законодавства

Узагальнююча податкова консультація з окремих питань застосування норм податкового законодавства щодо трансфертного ціноутворення

В Узагальнюючій податковій консультації з окремих питань застосування норм податкового законодавства щодо трансфертного ціноутворення від 22 листопада 2013 року N 699 розкриті наступні питання:

1. Який перший звітний період для подачі Звіту про контрольовані операції, що подається платником податків відповідно до вимог пп. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 Податкового кодексу України (далі - Кодекс)?
2. Чи враховуються при визначенні вартісного критерію - 50,0 млн. грн. контрольованої операції для цілей застосування пп. 39.2.1.4 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу суми кредиту, депозиту, позики, процентів за таким кредитом, депозитом, позикою, суми поворотної фінансової допомоги, вартість товару за договорами комісії, поруки, агентськими та іншими аналогічними договорами, суми комісійної (агентської) винагороди, вартість інвестицій?
3. За якими цінами обраховується обсяг контрольованих операцій?
4. Якщо у звітному періоді були операції як з придбання, так і з продажу товарів (робіт, послуг) з одним контрагентом, яким чином враховуються такі операції для визначення вартісного критерію контрольованої операції і які з цих операцій будуть вважатись контрольованими та зазначатись у Звіті?
5. За якою датою операції відображаються у Звіті як контрольовані?
6. Чи вважається подання Звіту про контрольовані операції із запізненням неподанням Звіту для цілей застосування штрафу, передбаченого п. 120.3 ст. 120 Кодексу?
7. Яка передбачена відповідальність за те, що у своєчасно поданому Звіті не зазначені окремі контрольовані операції?
8. Яку первинну документацію на запит контролюючого органу відповідно до пп. 39.4.7 п. 39.4 ст. 39 Кодексу зобов'язані надавати платники податків: оригінали чи їх завірені копії?
9. Чи застосовуються штрафні санкції у разі самостійного коригування податкових зобов'язань платником податку?
10. Для цілей застосування пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу перебування на яких спеціальних режимах оподаткування платника податку визначає операцію контрольованою?
11. Чи враховується при визначенні обсягу контрольованих операцій сума акцизного податку?
12. Чи втрачає платник право на самостійне коригування ціни контрольованої операції, передбачене пп. 39.5.4.3 пп. 39.5.4 п. 39.5 ст. 39 Кодексу, якщо таке коригування протягом календарного року не здійснено?
13. Чи потрапляє операція під визначення контрольованої з обсягом 50,0 і більше млн. грн. (без ПДВ) відповідно до вимог пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, якщо контрагент - пов'язана особа (резидент) на момент здійснення операції згідно з поданою до контролюючого органу декларацією з податку на прибуток за попередній рік не є збитковим, але у подальшому показники декларації попереднього звітного року за результатами перевірки чи після уточнення змінились і виникли збитки?
14. Підприємство згідно з договором купівлі-продажу у звітному році здійснило поставку товару у пов'язаній особі на суму 60,0 млн. грн. (без ПДВ) (відбувся перехід права власності на товар покупцю), але до кінця цього року або у наступному році згідно з цим договором або додатковим договором підприємство повернуло продавцю частину раніше отриманого товару на суму 20,0 млн. грн. (без ПДВ) у зв'язку неналежною якістю поставленого товару (право власності на товар перейшло продавцю). Яким чином враховуються ці операції для визначення вартісного критерію контрольованих операцій?
15. Як для цілей застосування пп. 39.2.1.1 п. п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу розрахувати опосередковане володіння компанією А корпоративними правами компанії В, якщо компанія А володіє 80 відс. корпоративних прав компанії Б, а компанія Б володіє 30 відс. корпоративних прав компанії В?
16. У листопаді 2013 року платником податків здійснена поставка товару, договірна вартість якого складає 85,0 млн. грн., та відбувся перехід права власності у момент поставки. В січні 2014 року платником отримана оплата за поставлений товар на суму 61,0 млн. гривень. За якою подією обраховувати вартісний критерій (50,0 млн. грн.) та як відображати цю операцію у Звіті?
17. У листопаді 2013 року платником податків здійснено попередню оплату за товар нерезиденту - пов'язаній особі на суму 200,0 млн. грн., поставка якого буде здійснена у квітні 2014 року (перехід права власності відбудеться у момент поставки). У якому періоді ця операція враховується при визначенні вартісного критерію (50 млн. грн.) контрольованої операції?
18. До яких саме порушень за контрольованими операціями застосовується штраф у розмірі 1 гривня відповідно до п. 20 підр. 10 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу?
19. Чи вважається компанія-резидент, створена всередині року (наприклад, у липні місяці), яка з дати реєстрації є платником податку на прибуток і ПДВ, не застосовує спеціальні режими оподаткування і сплачує ці податки за базовою (основною) ставкою, такою, операції з якою підпадають під критерії контрольованих, визначених пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу?
20. Які ставки податку на прибуток та ПДВ вважаються базовими (основними) для цілей застосування пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу?
21. Підприємство "А" - резидент, яке задекларувало від'ємне значення об'єкта оподаткування з податку на прибуток за попередній податковий (звітний) рік, здійснює постачання товарів у обсязі понад 50 млн. грн. пов'язаній особі підприємству "Б" - резиденту, яке задекларувало позитивне значення об'єкта оподаткування. Чи є зазначені поставки контрольованими операціями для підприємства "А" та "Б" та чи зобов'язані такі підприємства подавати Звіт про контрольовані операції? Як бути, коли збитковими є підприємства "А" та "Б"?
22. Чи будуть вважатись пов'язаними особами відповідно до пп. 14.1.159 п. 14.1 ст. 14 Кодексу державні підприємства, які належать до сфери управління одного міністерства?
23. За якою процедурою відбувається прийняття платником рішення про застосування одного із методів щодо визначення звичайних цін відповідно п. 21 підр. 10 розд. XX Кодексу та повідомлення про це рішення контролюючі органи?
24. Яка форма довідки, що підтверджує обрану нерезидентом ставку корпоративного податку, для цілей застосування пп. 39.2.1.3 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу?
25. До яких цін застосовується 5-відсотковий діапазон цін відповідно до пп. 1 п. 21 підр. 10 розд. XX Кодексу?

(Наказ Міністерства доходів і зборів України «Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації з окремих питань застосування норм податкового законодавства щодо трансфертного ціноутворення» від 22 листопада 2013 року N 699)


Вгору
Підписатися на стрічку новин RSS від ОЛГА Аудит

Всі новини


  ПОСЛУГИ
   КОМПАНІЇ

   ПАРТНЕРИ

БИЗНЕС-ИНФОРМ - Internet 
каталог фирм, предприятий, товаров и услуг Украины
Консалтингова група ОЛ.Консалтинг. Аудит, юридичні послуги, консультації, проведення аудиту, звіт, бухгалтерскі послуги, консалтинг, аутсорсинг м. Київ