Аудиторская фирма ОЛГА АУДИТ  НОВИНИ КОМПАНІЇ
  НОВИНИ

RSS від ОЛГА АудитАудиторська фірма ОЛГА Аудит - новини законодавства

Застосування пільги з ПДВ при постачанні періодичних видань

Операції з постачання періодичних видань друкованих засобів масової інформації та книжок (крім видань еротичного характеру), учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників звільняються від оподаткування податком на додану вартість лише у випадку, якщо ці видання мають статус товарів вітчизняного виробництва.

Під друкованими засобами масової інформації (пресою) в Україні відповідно до Закону України від 16.11.92 р. N 2782-XII "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" (далі - Закон N 2782) розуміються періодичні і такі, що продовжуються, видання, які виходять під постійною назвою, з періодичністю один і більше номерів (випусків) протягом року на підставі свідоцтва про державну реєстрацію (стаття 1 Закону N 2782).

Частиною другою статті 11 Закону N 2782 визначено, що усі друковані засоби масової інформації, що видаються на території України, незалежно від сфери розповсюдження, тиражу і способу їх виготовлення підлягають державній реєстрації.

Статус видання визначено підпунктом 2.2 пункту 2 Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації в Україні, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 21.02.2006 р. N 12/5, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.02.2006 р. за N 173/12047 (далі - Положення N 12/5), згідно з яким:

• вітчизняне видання - друкований засіб масової інформації, у якого засновником виступають українська(і) юридична(і) та/або фізична(і) особа(и);
• спільне видання - друкований засіб масової інформації, створений за участю іноземної(их)/юридичної(их) та/або фізичної(их) особи (осіб).

При цьому відповідно до статті 27 Закону N 318 всі без винятку видання, випущені в Україні, мають бути внесені до Державного бібліографічного реєстру, який веде Книжкова палата України.

Крім того, відомості про зареєстровані (перереєстровані) друковані засоби масової інформації вносяться до Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності в порядку, установленому Положенням про цей реєстр (пункт 6.10 Положення N 12/5).

Замовлення на виготовлення видавничої продукції її виготовлювач приймає за умови наявності у замовника документа про внесення його до Державного реєстру України видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції як суб'єкта видавничої справи (стаття 21 Закону N 318).

Для розповсюдження зарубіжного друкованого засобу масової інформації в Україні необхідно одержати дозвіл відповідного державного органу, якщо порядок розповсюдження не встановлено міжнародним договором (стаття 39 Закону N 318).

Таким чином, з урахуванням викладеного під терміном "видання вітчизняного виробництва" слід розуміти періодичні видання друкованих засобів масової інформації, книги, учнівські зошити, підручники та навчальні посібники (вказані в підпункті 197.1.25 пункту 197.1 статті 197 Кодексу), які були надруковані на виробничих потужностях, розміщених на митній території України, і стосовно яких виконуються наступні умови:

• видання у встановлених діючим законодавством випадках внесені до Державного бібліографічного реєстру, який веде Книжкова палата України, та до Державного реєстру друкованих засобів масової інформації;
• замовники та виготовлювачі таких видань внесені до Державного реєстру України видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції як суб'єкти видавничої справи.

(Лист Міністерства доходів і зборів України «Щодо застосування пільги з ПДВ при постачанні періодичних видань» від 17.07.2013 р. N 12227/7/99-99-19-04-02-17)


Вгору
Підписатися на стрічку новин RSS від ОЛГА Аудит

Всі новини


  ПОСЛУГИ
   КОМПАНІЇ

   ПАРТНЕРИ

БИЗНЕС-ИНФОРМ - Internet 
каталог фирм, предприятий, товаров и услуг Украины
Консалтингова група ОЛ.Консалтинг. Аудит, юридичні послуги, консультації, проведення аудиту, звіт, бухгалтерскі послуги, консалтинг, аутсорсинг м. Київ