Аудиторская фирма ОЛГА АУДИТ  НОВИНИ КОМПАНІЇ
  НОВИНИ

RSS від ОЛГА АудитАудиторська фірма ОЛГА Аудит - новини законодавства

Відображення в обліку операції з реалізації зворотних відходів, отриманих у процесі виробництва

Відповідно до вимог національних стандартів бухгалтерського обліку зворотні відходи відображаються в обліку як "Виробничі запаси".

Якщо в майбутньому платник податку планує отримати економічні вигоди від операцій зі зворотними відходами, то згідно з п. 10 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. N 318, собівартість реалізованих зворотних відходів визначається відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" (далі - П(С)БО-9), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. N 246.

Так, відповідно до п. 5 П(С)БО-9 запаси визнаються активом, якщо існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена. Запаси відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації (п. 25 П(С)БО-9).

Крім того, запаси відображаються в обліку за чистою вартістю реалізації у випадку, коли первісну вартість отриманих в процесі виробництва зворотних відходів достовірно визначити неможливо.

Враховуючи викладене, якщо платник податку в процесі виробництва отримує зворотні відходи, які у подальшому планує реалізовувати, то при реалізації таких зворотних відходів платник податку повинен відображати витрати за найменшою з двох оцінок: первинною вартістю або чистою вартістю реалізації, в податковому періоді, в якому визнано доходи від реалізації.

(Лист Державної податкової служби України «Щодо відображення в обліку операції з реалізації зворотних відходів, отриманих у процесі виробництва» від 30.01.2013 р. N 1445/6/15-1415)


Вгору
Підписатися на стрічку новин RSS від ОЛГА Аудит

Всі новини


  ПОСЛУГИ
   КОМПАНІЇ

   ПАРТНЕРИ

БИЗНЕС-ИНФОРМ - Internet 
каталог фирм, предприятий, товаров и услуг Украины
Консалтингова група ОЛ.Консалтинг. Аудит, юридичні послуги, консультації, проведення аудиту, звіт, бухгалтерскі послуги, консалтинг, аутсорсинг м. Київ