Аудиторская фирма ОЛГА АУДИТ  НОВИНИ КОМПАНІЇ
  НОВИНИ

RSS від ОЛГА АудитАудиторська фірма ОЛГА Аудит - новини законодавства

Оподаткування операцій з емісії та зворотного викупу (погашення) облігацій

Емітентом цінних паперів для оподаткування операцій з емісії та зворотного викупу (погашення) облігацій застосовуються норми пункту 7.9 ст. 7 Закону, оскільки відносини, пов'язані з емісією облігацій, розглядаються як кредит під цінні папери, що засвідчують відносини боргу.

Проте у випадку, якщо емітент здійснює продаж раніше викуплених облігацій власної емісії, то вказана операція вже не є операцією емісії (випуску, розміщення) таких облігацій, а є операцією з їх торгівлі, оподаткування якої регулюється пунктом 7.6 Закону.

Зокрема, цим пунктом встановлено: якщо протягом звітного періоду витрати на придбання кожного з окремих видів цінних паперів, а також деривативів, понесені (нараховані) платником податку, перевищують доходи, отримані (нараховані) від продажу (відчуження) цінних паперів або деривативів такого ж виду протягом такого звітного періоду, від'ємний фінансовий результат переноситься на зменшення фінансових результатів від операцій з цінними паперами або деривативами такого ж виду майбутніх звітних періодів у порядку, визначеному статтею 6 цього Закону.

Якщо протягом звітного періоду доходи від продажу кожного з окремих видів цінних паперів, а також деривативів, отримані (нараховані) платником податку, перевищують витрати, понесені (нараховані) платником податку внаслідок придбання цінних паперів або деривативів такого ж виду протягом такого звітного періоду (з урахуванням від'ємного фінансового результату від операцій з цінними паперами чи деривативами такого ж виду минулих періодів), прибуток включається до складу валових доходів такого платника податку за результатами такого звітного періоду.

При цьому у емітента фінансовий результат від повторного продажу облігації власної емісії виникає за наявності доходів від її продажу і витрат на придбання (зворотній викуп). Тобто в цьому випадку емітент може відобразити у розділі 2 розрахунку фінансових результатів операцій з цінними паперами, корпоративними правами та деривативами додатка КЗ до рядка 01.4 Декларації з податку на прибуток підприємства прибуток або збиток від операцій з такими облігаціями лише за наслідками звітного періоду, в якому цей платник їх продає.

(Лист ДПАУ «Щодо оподаткування операцій з емісії та зворотного викупу (погашення) облігацій» від 09.06.2009 р. N 12006/7/15-0217)


Вгору
Підписатися на стрічку новин RSS від ОЛГА Аудит

Всі новини


  ПОСЛУГИ
   КОМПАНІЇ

   ПАРТНЕРИ

БИЗНЕС-ИНФОРМ - Internet 
каталог фирм, предприятий, товаров и услуг Украины
Консалтингова група ОЛ.Консалтинг. Аудит, юридичні послуги, консультації, проведення аудиту, звіт, бухгалтерскі послуги, консалтинг, аутсорсинг м. Київ